Hỏi & Đáp

Tài sản phá dỡ của Công ty TNHH phát triển Neo-Neon Việt Nam đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên theo Quyết định của UBND tỉnh

Tài sản phá dỡ của Công ty TNHH phát triển Neo-Neon Việt Nam đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên theo Quyết định của UBND tỉnh

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-8CZ9RS
Thời gian mở đăng ký:
03/01/2023 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
16/01/2023 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
5000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
240000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Khu công nghệ Gia Lễ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Thời gian xem tài sản:
Ngày 12/01/2023 và 13/01/2023 trong giờ hành chính
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
19/01/2023 08:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
19/01/2023 09:30:00
Giá khởi điểm 1209777000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X