Hỏi & Đáp

Toàn bộ giá trị Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 52, diện tích: 271,3m2, địa chỉ tại Khối 9, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ giá trị Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 52, diện tích: 271,3m2, địa chỉ tại Khối 9, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-J4OLRJ
Thời gian mở đăng ký:
27/12/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
16/01/2023 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
407000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Nơi xem tài sản:
Khối 9, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính các ngày 12, 13/01/2023
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
Đấu giá viên:
Đinh Minh Quỳnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
19/01/2023 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
19/01/2023 10:00:00
Giá khởi điểm 4070000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X