Hỏi & Đáp

Vật tư, công cụ dung cụ, tài sản cố định hỏng của Viễn thông Phú Thọ

Vật tư, công cụ dung cụ, tài sản cố định hỏng của Viễn thông Phú Thọ

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-P8T966
Thời gian mở đăng ký:
20/12/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
27/12/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
2000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
100000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Phú Thọ
Nơi xem tài sản:
Các Trung tâm Viễn thông trực thuộc Viễn thông Phú Thọ
Thời gian xem tài sản:
Ngày 22/12/2022 và ngày 23/12/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
30/12/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
30/12/2022 08:30:00
Giá khởi điểm 633467403 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X