image image
image
image
image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 325227000 VNĐ

Bước giá: 3000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-5QI4LT

Thời gian mở đăng ký:

30/11/2022 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

09/12/2022 17:00:00

Giá khởi điểm:

325227000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

200000 VNĐ

Bước giá:

3000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

60000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Viễn thông Quảng Bình

Nơi xem tài sản:

Kho vật tư Viễn thông Quảng Bình: TDP 4 phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Thời gian xem tài sản:

Ngày 07/12/2022 và ngày 08/12/2022

Thời gian bắt đầu trả giá:

12/12/2022 15:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

12/12/2022 15:30:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Đấu giá viên: Nguyễn Thuỳ Giang

Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-5QI4LT

Thời gian mở đăng ký: 30/11/2022 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 09/12/2022 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200000 VNĐ

Giá khởi điểm: 325227000 VNĐ

Bước giá: 3000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 60000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản: Viễn thông Quảng Bình

Nơi xem tài sản: Kho vật tư Viễn thông Quảng Bình: TDP 4 phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Thời gian xem tài sản: Ngày 07/12/2022 và ngày 08/12/2022

Thời gian bắt đầu trả giá: 12/12/2022 15:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 12/12/2022 15:30:00

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Thông báo đấu giá xem tại đây

Quy chế đấu giá xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ