image image
image
image
image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 1122734032 VNĐ

Bước giá: 2000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-N36HNA

Thời gian mở đăng ký:

09/12/2022 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

19/12/2022 17:00:00

Giá khởi điểm:

1122734032 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

500000 VNĐ

Bước giá:

2000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

Bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

150000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Kho của Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian xem tài sản:

15/12/2022 - 16/12/2022

Thời gian bắt đầu trả giá:

22/12/2022 10:30:00

Thời gian kết thúc trả giá:

22/12/2022 11:00:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành

Đấu giá viên: Phạm Duy Nguyên

Địa chỉ: Số 9 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-N36HNA

Thời gian mở đăng ký: 09/12/2022 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 19/12/2022 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500000 VNĐ

Giá khởi điểm: 1122734032 VNĐ

Bước giá: 2000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: Bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 150000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Kho của Công ty điện lực Sóc Sơn

Thời gian xem tài sản: 15/12/2022 - 16/12/2022

Thời gian bắt đầu trả giá: 22/12/2022 10:30:00

Thời gian kết thúc trả giá: 22/12/2022 11:00:00

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Thông báo + Quy chế xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ