Hỏi & Đáp

Lô 2: VTTB ứ đọng, kém mất phẩm chất chờ thanh lý

Lô 2: VTTB ứ đọng, kém mất phẩm chất chờ thanh lý

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-N36HNA
Thời gian mở đăng ký:
09/12/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
19/12/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
2000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
150000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Kho của Công ty điện lực Sóc Sơn
Thời gian xem tài sản:
15/12/2022 - 16/12/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành
Đấu giá viên:
Phạm Duy Nguyên
Thời gian bắt đầu trả giá:
22/12/2022 10:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
22/12/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 1122734032 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X