Hỏi & Đáp

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THPT Võ Chí Công

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THPT Võ Chí Công

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-MM64M8
Thời gian mở đăng ký:
28/11/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
15/12/2022 16:30:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
150000 VNĐ
Bước giá:
1000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
15000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Trường THPT Võ Chí Công, (Địa chỉ: 93 Cao Hồng Lãnh, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng)
Thời gian xem tài sản:
Ngày 08/12/2022 và 09/12/2022.
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia
Đấu giá viên:
Mầu Danh Cường
Thời gian bắt đầu trả giá:
19/12/2022 10:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
19/12/2022 11:30:00
Giá khởi điểm 98800000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X