Hỏi & Đáp

Xe ô tô nhãn hiệu FORD ESCAPE (lần 2)

Xe ô tô nhãn hiệu FORD ESCAPE (lần 2)

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-8FOV7S
Thời gian mở đăng ký:
22/11/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
02/12/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
200000 VNĐ
Bước giá:
2000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
24000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Ngày 30/11/2022 và ngày 01/12/2022 (Trong giờ hành chính)
Thời gian xem tài sản:
Thanh tra tỉnh Hoà Bình, địa chỉ: Số 170, đại lộ Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh
Đấu giá viên:
Phạm Quang Huy
Thời gian bắt đầu trả giá:
07/12/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
07/12/2022 09:30:00
Giá khởi điểm 120000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X