Hỏi & Đáp

Suất đất D5

Suất đất D5

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-KYNS0D
Thời gian mở đăng ký:
02/11/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
16/11/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
15000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
70000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 08/11/2022, và xem các tài liệu liên quan (nếu có) tại Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Thời gian xem tài sản:
07/11/2022 đến ngày 08/11/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh An Việt
Đấu giá viên:
Phạm Thị Mai
Thời gian bắt đầu trả giá:
19/11/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
19/11/2022 11:15:00
Giá khởi điểm 723360000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X