image image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 723360000 VNĐ

Bước giá: 15000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-CE4XNH

Thời gian mở đăng ký:

02/11/2022 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

16/11/2022 17:00:00

Giá khởi điểm:

723360000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

500000 VNĐ

Bước giá:

15000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

Bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

70000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 08/11/2022, và xem các tài liệu liên quan (nếu có) tại Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Thời gian xem tài sản:

07/11/2022 đến ngày 08/11/2022

Thời gian bắt đầu trả giá:

19/11/2022 09:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

19/11/2022 11:05:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh An Việt

Đấu giá viên: Phạm Thị Mai

Địa chỉ: Số OV14.1, Khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-CE4XNH

Thời gian mở đăng ký: 02/11/2022 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 16/11/2022 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500000 VNĐ

Giá khởi điểm: 723360000 VNĐ

Bước giá: 15000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: Bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 70000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 08/11/2022, và xem các tài liệu liên quan (nếu có) tại Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Thời gian xem tài sản: 07/11/2022 đến ngày 08/11/2022

Thời gian bắt đầu trả giá: 19/11/2022 09:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 19/11/2022 11:05:00

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Bản đồ xem tại đây

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

Hồ sơ Mời đấu giá xem tại đây

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ