Hỏi & Đáp

Toàn bộ công trình xây dựng Dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa

Toàn bộ công trình xây dựng Dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-L6LICM
Thời gian mở đăng ký:
09/09/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
07/10/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
1000000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 30 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
20000000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Khu đô thị mới Đông Hương, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa và tại nơi có giấy tờ về tài sản Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa
Thời gian xem tài sản:
từ ngày 09/9/2022 đến ngày 19/9/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá
Đấu giá viên:
Đặng Thị Quỳnh Anh
Thời gian bắt đầu trả giá:
11/10/2022 08:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
11/10/2022 09:30:00
Giá khởi điểm 135322523000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X