Hỏi & Đáp

Quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại Tầng 1 - CT1X2 Bắc Linh Đàm, thành phố Hà Nội - Diện tích đấu giá cho các đối tượng mở rộng - 69,7m²

Quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại Tầng 1 - CT1X2 Bắc Linh Đàm, thành phố Hà Nội - Diện tích đấu giá cho các đối tượng mở rộng - 69,7m²

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-C0OZHE
Thời gian mở đăng ký:
14/09/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
27/09/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
20000 VNĐ/m²
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
45375000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội
Nơi xem tài sản:
Tầng 1 - CT1X2 Bắc Linh Đàm, thành phố Hà Nội
Thời gian xem tài sản:
ngày 20/9/2022 và ngày 21/9/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
30/09/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
30/09/2022 14:40:00
Giá khởi điểm 217000 VNĐ/m²
ĐANG XỬ LÝ
X