Hỏi & Đáp

Cho thuê mặt bằng căng tin bệnh viện, diện tích cho thuê: 140 m2 , thời gian cho thuê: 36 tháng

Cho thuê mặt bằng căng tin bệnh viện, diện tích cho thuê: 140 m2 , thời gian cho thuê: 36 tháng

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-K3N30X
Thời gian mở đăng ký:
14/09/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
27/09/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
25200000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
100000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Bệnh viện Bưu điện Số 49, phố Trần Điền, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Thời gian xem tài sản:
02 ngày 22/09/2022 và ngày 23/09/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đoàn Xuyên Sơn
Thời gian bắt đầu trả giá:
30/09/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
30/09/2022 09:45:00
Giá khởi điểm 1169280000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X