Hỏi & Đáp

Cáp đồng thanh lý của Viễn thông Khánh Hòa

Cáp đồng thanh lý của Viễn thông Khánh Hòa

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-TY7RYA
Thời gian mở đăng ký:
27/09/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
04/10/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
30000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
2000000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Khánh Hòa
Nơi xem tài sản:
Kho Trung tâm viễn thông trực thuộc Viễn thông Khánh Hòa
Thời gian xem tài sản:
Ngày 29/09/2022 và ngày 30/09/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
07/10/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
07/10/2022 10:00:00
Giá khởi điểm 10318000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X