Hỏi & Đáp

01 xe ô tô con nhãn hiệu Ford Laser

01 xe ô tô con nhãn hiệu Ford Laser

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-7K9HKV
Thời gian mở đăng ký:
31/08/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
12/09/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
150000 VNĐ
Bước giá:
1000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
12000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Trụ sở Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 06/9/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá
Đấu giá viên:
Đặng Thị Quỳnh Anh
Thời gian bắt đầu trả giá:
15/09/2022 08:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
15/09/2022 09:00:00
Giá khởi điểm 63000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X