Hỏi & Đáp

Mặt sân bóng cỏ nhân tạo

Mặt sân bóng cỏ nhân tạo

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-VL065K
Thời gian mở đăng ký:
19/08/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
26/08/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
100000 VNĐ
Bước giá:
2000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
7000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Số 15 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, và xem các giấy tờ, tài liệu liên quan (nếu có) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến
Thời gian xem tài sản:
Từ ngày 25/8/2022 đến ngày 26/8/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh An Việt
Đấu giá viên:
Phạm Thị Mai
Thời gian bắt đầu trả giá:
31/08/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
31/08/2022 14:30:00
Giá khởi điểm 35625000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X