image image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 2015000000 VNĐ

Bước giá: 10000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-11H0GZ

Thời gian mở đăng ký:

02/08/2022 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

19/08/2022 17:00:00

Giá khởi điểm:

2015000000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

500000 VNĐ

Bước giá:

10000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

Bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

201500000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Nơi xem tài sản:

Tầng 4, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Thời gian xem tài sản:

Trong giờ hành chính các ngày 15, 16/08/2022

Thời gian bắt đầu trả giá:

22/08/2022 09:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

22/08/2022 10:00:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành

Đấu giá viên: Đinh Minh Quỳnh

Địa chỉ:

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-11H0GZ

Thời gian mở đăng ký: 02/08/2022 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 19/08/2022 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500000 VNĐ

Giá khởi điểm: 2015000000 VNĐ

Bước giá: 10000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: Bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 201500000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Nơi xem tài sản: Tầng 4, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 15, 16/08/2022

Thời gian bắt đầu trả giá: 22/08/2022 09:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 22/08/2022 10:00:00

Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản, như sau:

1. Tài sản đấu giá:Toàn bộ Khoản nợ của bà Dương Thị Tuyết và ông Đặng Văn Hùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Vĩnh Phúc theo Hợp đồng tín dụng số 654/HĐTDTDH-CN ngày 01/10/2015, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch bán nợ.

-   Thông tin khoản nợ: Chi tiết theo hồ sơ, tài liệu do SHB cung cấp.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.73036056.

3. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 361 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Giá khởi điểm:2.015.000.000 đồng(Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm mười lăm triệuđồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế (nếu có), chi phí phát sinh liên quan đến chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản/khoản nợ, toàn bộ các chi phí khác có liên quan (nếu có) khi thực hiện mua khoản nợ, chi phí này do người trúng đấu giá/mua khoản nợ chịu chi trả.

5. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Tiền đặt trước:201.500.000đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh một triệu, năm trăm nghìn đồng).

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/Một hồ sơ).

Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 02/08/2022 đếnngày19/08/2022 bằng 02 (hai) hình thức

Đăng ký trực tiếp tại địa chỉ sau:Tầng 4, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Đăng ký bằng hình thức gửi thư điện tử (email) tới hòm thư điện tử của Công ty là: [email protected], tiêu đề thư ghi rõ nội dung: [Tên người tham gia đấu giá_đăng ký tham gia đấu giá theo HĐ 35.2022]. Khách hàng đăng ký tham gia bằng hình thức này phải nộp 01 bộ hồ sơ bản cứng bằng đường Bưu điện tới địa chỉ của Công ty. Nếu quá thời hạn tiếp nhận hồ sơ theo thông báo của Công ty thì được coi là hồ sơ không hợp lệ và Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành không tiếp nhận xử lý đối với các trường hợp này.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày17, 18, 19/02/2022 vào tài khoản Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước của khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá phải được nộp chậm nhất trước 17 giờ 00 phút ngày 19/08/2022.

- Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Trong giờ hành chính các ngày 15, 16/08/2022 tại tầng 4, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Từ lúc09 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 22/08/2022 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://lacvietauction.vn.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

11. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Lưu ý:

-   Khoản nợ được bán theo hiện trạng hồ sơ khoản nợ “có sao bán vậy” tại thời điểm bán đấu giá và không có nghĩa vụ xác minh quyền, nghĩa vụ khác (nếu có);

- Bên Trúng đấu giá/Mua Khoản nợ có quyền kế thừa đầy đủ các nghĩa vụ của Bên bán nợ đối với Khoản nợ theo Hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng tín dụng hoặc theo thỏa thuận khác (nếu có), phù hợp với quy định của pháp luật;

- Bên trúng đấu giá/Mua khoản nợ tự tìm hiểu về thủ tục chuyển quyền sở hữu/tài sản bảo đảm khoản nợ và tự thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu/tài sản bảo đảm khoản nợ theo quy định pháp luật sau khi trúng đấu giá. SHB chỉ có trách nhiệm hỗ tợ cũng cấp hồ sơ pháp lý và các hồ sơ có liên quan đến khoản nợ cho Bên trúng đấu giá/Mua khoản nợ.

Giờ hành chính: Sáng: 08 giờ 00 phút – 12 giờ 00 phút, Chiều: 13 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành 

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Đầu mối liên hệ: Ông Đậu Chiến Thắng – Điện thoại: 0987.064.689

Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá./.

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ