Hỏi & Đáp

02 đống đất vô chủ tại Khu phố 5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

02 đống đất vô chủ tại Khu phố 5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-POMFA9
Thời gian mở đăng ký:
03/08/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
09/08/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
120000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Khu phố 5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính từ ngày 03/8/2022 đến ngày 04/8/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá
Đấu giá viên:
Đặng Thị Quỳnh Anh
Thời gian bắt đầu trả giá:
12/08/2022 08:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
12/08/2022 09:00:00
Giá khởi điểm 1208364800 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X