image image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 9514000000 VNĐ

Bước giá: 10000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-AIS21M

Thời gian mở đăng ký:

29/07/2022 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

12/08/2022 17:00:00

Giá khởi điểm:

9514000000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

500000 VNĐ

Bước giá:

10000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

Bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

1900000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

+ Bãi tập kết xe máy, thiết bị Công trình Chu Văn An, địa chỉ: Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. + Bãi tập kết trong Dự án KĐT Hồ Xương Rồng, địa chỉ: phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên + Khu đô thị Bảo Ninh 1, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian xem tài sản:

Ngày 08/8/2022 và ngày 09/8/2022

Thời gian bắt đầu trả giá:

15/08/2022 10:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

15/08/2022 11:00:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát

Đấu giá viên: Đinh Khánh Ly

Địa chỉ:

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-AIS21M

Thời gian mở đăng ký: 29/07/2022 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 12/08/2022 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500000 VNĐ

Giá khởi điểm: 9514000000 VNĐ

Bước giá: 10000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: Bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 1900000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: + Bãi tập kết xe máy, thiết bị Công trình Chu Văn An, địa chỉ: Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. + Bãi tập kết trong Dự án KĐT Hồ Xương Rồng, địa chỉ: phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên + Khu đô thị Bảo Ninh 1, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian xem tài sản: Ngày 08/8/2022 và ngày 09/8/2022

Thời gian bắt đầu trả giá: 15/08/2022 10:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 15/08/2022 11:00:00

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, địa chỉ: Tầng 4, số 229 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. 

Đơn vị có tài sản đấu giá:Công ty Cổ phần Sông Đà 2, Địa chỉ: KM10 đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Tên tài sản đấu giá, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; Nguồn gốc tài sản; Nơi có tài sản đấu giá; Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá.

Tên tài sản đấu giá, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá: Lô xe, máy, thiết bị thi công công trình cần thanh lý của Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Nguồn gốc tài sản:tài sản của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 đấu giá theo quy định của pháp luật.

Nơi có tài sản đấu giá:các công trình do Công ty Cổ phần Sông Đà 2 thi công tại các tỉnh, thành phố:

-Bãi tập kết xe máy, thiết bị Công trình Chu Văn An, địa chỉ: Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

-Bãi tập kết trong Dự án KĐT Hồ Xương Rồng, địa chỉ: phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

-Khu đô thị Bảo Ninh 1, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:theo hồ sơ pháp lý thể hiện trong quy chế cuộc đấu giá số 26/2022 ngày 28/7/2022 do Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát ban hành.

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian đăng ký xem tài sản:Ngày 29/7/2022 đến ngày 05/8/2022 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày08/8/2022 và ngày 09/8/2022, tại các công trình do Công ty Cổ phần Sông Đà 2 thi công tại các tỉnh:

Bãi tập kết xe máy, thiết bị Công trình Chu Văn An, địa chỉ: Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Bãi tập kết trong Dự án KĐT Hồ Xương Rồng, địa chỉ: phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Khu đô thị Bảo Ninh 1, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 

5Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/7/2022 đến ngày 12/8/2022 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, Tầng 4, số 229 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội hoặc qua đường bưu chính và các phương tiện công nghệ thông tin.

6. Giá khởi điểm (đã gồm thuế GTGT): 9.514.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ năm trăm mười bốn triệu đồng chẵn).

7Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

Tiền đặt trước:1.900.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm triệu đồng chẵn) nộp từ ngày 10/8/2022 đến ngày 12/8/2022.

Bước giá: 10.000.000 đồng/01 bước (Mười triệu đồng).

8.  Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

Tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu mua tài sản, chấp nhận giá khởi điểm, nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công tyĐấu giá Hợp danh Tân Đại Phát hoặc qua đường bưu chính đồng thời đăng ký tham gia đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn hoặc lvo.vntừ ngày 29/7/2022 đến ngày 12/8/2022, nộp tiền đặt trước theo đúng quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khác khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

9. Thời gian xét duyệt hồ sơ và thông báo danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá:

- Thời gian xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: từ 17h00’ ngày 12/8/2022.

- Thời gian công bố danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá: 9h00’ ngày 15/8/2022 tại trụ sở tổ chức đấu giá và Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn hoặc lvo.vn.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:10h00 đến 11h00 ngày 15/8/2022 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn hoặc lvo.vn.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, cách thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Cách thức đấu giá:Bán cả lô theo nguyên trạng tài sản.

Lưu ý: Khách hàng tự chịu trách nhiệm về thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của mình, đối với hồ sơ được đơn vị bưu chính phát tới Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát sau 17h00 ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ sẽ được coi là không hợp lệ.

Khách hàng mang bản chính các giấy tờ theo quy định đến đối chiếu khi nộp hồ sơ.

Khách hàng đến mua – nộp hồ sơ tham gia cuộc đấu giá tài sản phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid 19 theo quy định của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.

(Chi tiết xem tại Quy chế số 26/2022 do Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát ban hành ngày 28/7/2022. Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc tại trụ sởCông ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, địa chỉ: tầng 4 số 229 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0976.100.774/0856.673.337 và trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn hoặc lvo.vn).

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Hồ sơ Mời đấu giá xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ