Hỏi & Đáp

Quyền sở hữu căn hộ 27+28, diện tích sử dụng 46,6m2 , tầng 4 nhà D2, tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Quyền sở hữu căn hộ 27+28, diện tích sử dụng 46,6m2 , tầng 4 nhà D2, tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-YLLY06
Thời gian mở đăng ký:
27/07/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
09/08/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
2000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 5 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
70000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Tại nơi tọa lạc tài sản
Thời gian xem tài sản:
Ngày 28/7/2022, ngày 29/7/2022 tải lên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến bản chụp/scan Đơn đăng ký xem tài sản
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh An Việt
Đấu giá viên:
Phạm Thị Mai
Thời gian bắt đầu trả giá:
12/08/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
12/08/2022 14:30:00
Giá khởi điểm 1399952000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X