Hỏi & Đáp

Lô 1.432 bình Ắc quy các loại đã qua sử dụng và 06 xác máy nắn đã qua sử dụng, hư hỏng

Lô 1.432 bình Ắc quy các loại đã qua sử dụng và 06 xác máy nắn đã qua sử dụng, hư hỏng

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-44TVWU
Thời gian mở đăng ký:
21/07/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
29/07/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
30000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
185000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Bình Định - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Nơi xem tài sản:
Kho của các trung tâm viễn thông thuộc viễn thông Bình Định.
Thời gian xem tài sản:
Ngày 25/07/2022 và ngày 26/07/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
01/08/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
01/08/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 940000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X