Hỏi & Đáp

Bình ACCU các loại của Viễn Thông Lâm Đồng, tổng khối lượng ước tính 30.000 kg

Bình ACCU các loại của Viễn Thông Lâm Đồng, tổng khối lượng ước tính 30.000 kg

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-JWMCRP
Thời gian mở đăng ký:
15/07/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
22/07/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
5000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 40 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
114000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Lâm Đồng
Nơi xem tài sản:
Số 08, Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Thời gian xem tài sản:
Ngày 20/07/2022 và ngày 21/07/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn
Đấu giá viên:
Nguyễn Chí Hiếu
Thời gian bắt đầu trả giá:
25/07/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
25/07/2022 15:00:00
Giá khởi điểm 570000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X