Hỏi & Đáp

Cáp đồng hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Trà Vinh đợt 1 năm 2022

Cáp đồng hư hỏng không còn sử dụng của Viễn thông Trà Vinh đợt 1 năm 2022

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-KY53EO
Thời gian mở đăng ký:
07/07/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
15/07/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
20000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 30 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
400000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Trà Vinh
Nơi xem tài sản:
Số 70, đường Hùng Vương, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Thời gian xem tài sản:
Ngày 11/07/2022 và ngày 12/07/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
18/07/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
18/07/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 2007000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X