Hỏi & Đáp

Tài sản nhà nước thanh lý tại Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa là 38 xe ô tô

Tài sản nhà nước thanh lý tại Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa là 38 xe ô tô

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-X7AGDK
Thời gian mở đăng ký:
22/06/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
01/07/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
5000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
200000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thanh Hóa (số 02 đường Dốc Ga, Phú Sơn, TP Thanh Hóa)
Thời gian xem tài sản:
Ngày 22/6/2022 đến hết ngày 24/6/2022 trong giờ hành chính
Tổ chức đấu giá tài sản:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá
Đấu giá viên:
Đặng Thị Quỳnh Anh
Thời gian bắt đầu trả giá:
05/07/2022 08:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
05/07/2022 09:00:00
Giá khởi điểm 1075000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X