Hỏi & Đáp

Lô cáp đồng thanh lý đợt 2 năm 2022 của Viễn thông Bình Phước, 29.571 kg cáp thô các loại

Lô cáp đồng thanh lý đợt 2 năm 2022 của Viễn thông Bình Phước, 29.571 kg cáp thô các loại

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-6BMW2J
Thời gian mở đăng ký:
13/06/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
21/06/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
25000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 40 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
800000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
VIỄN THÔNG BÌNH PHƯỚC
Nơi xem tài sản:
Trung tâm Viễn thông Lộc Ninh - Số 5, Khu phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước.
Thời gian xem tài sản:
Ngày 16/6 và 17/6/2022 trong giờ hành chính
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Ngô Bích Hoà
Thời gian bắt đầu trả giá:
24/06/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
24/06/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 4133500000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X