Hỏi & Đáp

Tài sản cố định cáp đồng kém chất lượng các loại 20 -1000 (Đợt 1) - Viễn thông Hải Dương năm 2022

Tài sản cố định cáp đồng kém chất lượng các loại 20 -1000 (Đợt 1) - Viễn thông Hải Dương năm 2022

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-F9HGYR
Thời gian mở đăng ký:
03/06/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
13/06/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 30 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
1200000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Hải Dương - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam
Nơi xem tài sản:
Số 1 đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Thời gian xem tài sản:
Ngày 09/06/2022 và ngày 10/06/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đoàn Xuyên Sơn
Thời gian bắt đầu trả giá:
16/06/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
16/06/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 6690402000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X