Hỏi & Đáp

Dàn nóng máy điều hòa không khí loại 2 khối và dàn lạnh máy điều hòa không khí loại 2 khối theo Quyết định số 2177/QĐ-TCHQ

Dàn nóng máy điều hòa không khí loại 2 khối và dàn lạnh máy điều hòa không khí loại 2 khối theo Quyết định số 2177/QĐ-TCHQ

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-C84X10
Thời gian mở đăng ký:
23/05/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
31/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
5000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
110000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải Quan
Nơi xem tài sản:
Số 118 đường chuyên dùng 9, phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh
Thời gian xem tài sản:
Ngày 26/5/2022 và ngày 27/5/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đoàn Xuyên Sơn
Thời gian bắt đầu trả giá:
03/06/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
03/06/2022 15:30:00
Giá khởi điểm 556550000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X