Hỏi & Đáp

Cáp đồng thu hồi, tồn kho cũ hỏng của Viễn thông Hưng Yên lần 2 năm 2022

Cáp đồng thu hồi, tồn kho cũ hỏng của Viễn thông Hưng Yên lần 2 năm 2022

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-T3D78R
Thời gian mở đăng ký:
11/05/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
21/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
100000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
3500000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
VIỄN THÔNG HƯNG YÊN - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Nơi xem tài sản:
Tại các kho của Trung tâm Viễn thông Khu vực - Viễn thông Hưng Yên
Thời gian xem tài sản:
Ngày 19/05/2022 và ngày 20/05/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đoàn Xuyên Sơn
Thời gian bắt đầu trả giá:
24/05/2022 09:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
24/05/2022 10:30:00
Giá khởi điểm 17679879833 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X