Hỏi & Đáp

Lô số 81 - BT3 tại khu đô thị Quang Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Lô số 81 - BT3 tại khu đô thị Quang Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-EI0AHL
Thời gian mở đăng ký:
15/04/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
06/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
100000 VNĐ/m²
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
785300000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Xương
Nơi xem tài sản:
Tại khu đô thị Quang Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Thời gian xem tài sản:
Ngày 04/5/2022 và 05/5/2022 (trong giờ hành chính).
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
09/05/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
09/05/2022 10:05:00
Giá khởi điểm 9451000 VNĐ/m²
ĐANG XỬ LÝ
X