Hỏi & Đáp

Lô cáp đồng thanh lý đợt 1 năm 2022 của Viễn thông Bình Phước

Lô cáp đồng thanh lý đợt 1 năm 2022 của Viễn thông Bình Phước

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-3YMPAI
Thời gian mở đăng ký:
04/05/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
13/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
35000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 40 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
1200000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
VIỄN THÔNG BÌNH PHƯỚC
Nơi xem tài sản:
Các kho Trung tâm Viễn thông thuộc Viễn thông Bình Phước
Thời gian xem tài sản:
Ngày 09/05/2022 và ngày 10/05/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Vũ Mạnh Hùng
Thời gian bắt đầu trả giá:
16/05/2022 09:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
16/05/2022 10:30:00
Giá khởi điểm 6097290000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X