Hỏi & Đáp

Căn hộ chung cư Royal City R2 2116 diện tích 128,7m2

Căn hộ chung cư Royal City R2 2116 diện tích 128,7m2

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-JO9SZ7
Thời gian mở đăng ký:
27/04/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
13/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
428600000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại Hanel
Nơi xem tài sản:
Tại địa chỉ có tài sản
Thời gian xem tài sản:
Ngày 28/4/2022, ngày 29/4/2022, tải lên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến bản chụp/scan Đơn đăng ký xem tài sản
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh An Việt
Đấu giá viên:
Phạm Thị Mai
Thời gian bắt đầu trả giá:
18/05/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
18/05/2022 15:00:00
Giá khởi điểm 4286000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X