Hỏi & Đáp

Tài sản thanh lý các loại của Viễn thông Thanh Hóa

Tài sản thanh lý các loại của Viễn thông Thanh Hóa

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-2OA2JA
Thời gian mở đăng ký:
22/04/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
06/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
100000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
3400000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Thanh Hóa
Nơi xem tài sản:
Tại các Kho của các trung tâm viễn thông thuộc Viễn thông Thanh Hóa.
Thời gian xem tài sản:
Ngày 28/04/2022 và ngày 29/04/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Tạ Dương Tùng
Thời gian bắt đầu trả giá:
09/05/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
09/05/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 17008656210 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X