Hỏi & Đáp

Tài sản cố định, vật tư thanh lý (bao gồm cáp đồng) tại các Trung tâm Viễn thông 5,7,8,9

Tài sản cố định, vật tư thanh lý (bao gồm cáp đồng) tại các Trung tâm Viễn thông 5,7,8,9

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-E4PFY5
Thời gian mở đăng ký:
18/04/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
25/04/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
50000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
5000000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Nơi xem tài sản:
Tại các kho thuộc địa bàn Trung tâm viễn thông 5,7,8,9 thuộc VNPT Hà Nội
Thời gian xem tài sản:
Ngày 21/4/2022 và ngày 22/4/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đoàn Xuyên Sơn
Thời gian bắt đầu trả giá:
28/04/2022 09:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
28/04/2022 10:30:00
Giá khởi điểm 27325000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X