Hỏi & Đáp

Công trình xây dựng Dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa

Công trình xây dựng Dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-UU6HWV
Thời gian mở đăng ký:
15/04/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
13/05/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
1000000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 30 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
20000000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Tại nơi có địa chỉ tài sản
Thời gian xem tài sản:
Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 28/4/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá
Đấu giá viên:
Mai Văn Đông-dgvsupportttdgth
Thời gian bắt đầu trả giá:
17/05/2022 08:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
17/05/2022 09:30:00
Giá khởi điểm 135322523000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X