Hỏi & Đáp

Lô 3: Tàu COMATCE 04

Lô 3: Tàu COMATCE 04

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-FHDLFW
Thời gian mở đăng ký:
12/04/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
18/04/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
5000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
320000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
Nơi xem tài sản:
Cảng Ninh Phúc, Ninh Bình
Thời gian xem tài sản:
14/04/2022 và ngày 15/04/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đoàn Xuyên Sơn
Thời gian bắt đầu trả giá:
21/04/2022 10:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
21/04/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 1604500010 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X