Hỏi & Đáp

Lô Accu hư hỏng, thanh lý của Viễn thông Bình Phước

Lô Accu hư hỏng, thanh lý của Viễn thông Bình Phước

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-92IHV6
Thời gian mở đăng ký:
10/03/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
18/03/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 40 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
100000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
VIỄN THÔNG BÌNH PHƯỚC
Nơi xem tài sản:
các đài trạm viễn thông thuộc Viễn thông Bình Phước
Thời gian xem tài sản:
Ngày 16/03/2022 và ngày 17/03/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Ngô Bích Hoà
Thời gian bắt đầu trả giá:
22/03/2022 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
22/03/2022 10:00:00
Giá khởi điểm 510000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X