Hỏi & Đáp

Lô số 03 - xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Lô số 03 - xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-LVNH7O
Thời gian mở đăng ký:
03/12/2021 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
21/12/2021 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
100000 VNĐ/m²
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
171000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Xương
Nơi xem tài sản:
Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Xương để được hướng dẫn xem thực địa
Thời gian xem tài sản:
Ngày 14/12/2021, 15/12/2021 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
24/12/2021 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
24/12/2021 10:05:00
Giá khởi điểm 2500000 VNĐ/m²
ĐANG XỬ LÝ
X