Hỏi & Đáp

Lô 2: 01 xe ô tô hiệu Toyota Zace GL 1.8, BKS: 20A-003.81 - Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Lô 2: 01 xe ô tô hiệu Toyota Zace GL 1.8, BKS: 20A-003.81 - Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-BFHYY1
Thời gian mở đăng ký:
22/11/2021 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
29/11/2021 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
150000 VNĐ
Bước giá:
500000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
12000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên
Nơi xem tài sản:
Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: Số 11-13 đường Cách mạng Tháng tám, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Thời gian xem tài sản:
Ngày 25/11/2021 và ngày 26/11/2021 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Ngô Bích Hoà
Thời gian bắt đầu trả giá:
02/12/2021 09:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
02/12/2021 10:00:00
Giá khởi điểm 65000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X