image image
image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 200000000 VNĐ

Bước giá: 200000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

Thời gian mở đăng ký:

23/05/2020 18:56:06

Thời gian kết thúc đăng ký:

23/05/2020 18:56:08

Giá khởi điểm:

200000000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

0 VNĐ

Bước giá:

200000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá

Tiền đặt trước:

200000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Thời gian xem tài sản:

Thời gian bắt đầu trả giá:

23/05/2020 18:56:09

Thời gian kết thúc trả giá:

23/05/2020 18:56:10

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Đấu giá viên: Đỗ Thị Hồng Hạnh

Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản:

Thời gian mở đăng ký: 23/05/2020 18:56:06

Thời gian kết thúc đăng ký: 23/05/2020 18:56:08

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 200000000 VNĐ

Bước giá: 200000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá

Tiền đặt trước: 200000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Thời gian xem tài sản:

Thời gian bắt đầu trả giá: 23/05/2020 18:56:09

Thời gian kết thúc trả giá: 23/05/2020 18:56:10

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Hiện chưa có tài liệu nào được đăng tải

ĐANG XỬ LÝ