image image
image
image
image
image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 1000000000 VNĐ

Bước giá: 20000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Giá khởi điểm:

1000000000 VNĐ

Mã tài sản:

Thời gian mở đăng ký:

26/03/2020 00:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

01/06/2020 13:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

0 VNĐ

Bước giá:

20000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá

Tiền đặt trước:

0 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Liên hệ: 0896610911 để xem tài sản

Thời gian xem tài sản:

Từ ngày 05-3-2020 đến 05-4-2020

Thời gian bắt đầu trả giá:

01/08/2020 08:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

10/08/2020 17:00:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Đấu giá viên: Đỗ Thị Hồng Hạnh

Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản:

Thời gian mở đăng ký: 26/03/2020 00:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 01/06/2020 13:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 1000000000 VNĐ

Bước giá: 20000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá

Tiền đặt trước: 0 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Liên hệ: 0896610911 để xem tài sản

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 05-3-2020 đến 05-4-2020

Thời gian bắt đầu trả giá: 01/08/2020 08:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 10/08/2020 17:00:00

Đấu giá đĩa Rồng Cửu Long 9 Con

Đường Kính Đĩa 31,5 Cm

Trong Lòng Đĩa Vẽ 5 Con Rồng,

Vành Đĩa Ngoài 4 Con Rồng Là 9 Con Là Cứu Long

Trôn Đĩa 2 Khoanh Xanh 6 Chữ Lành Tít Vành Đĩa Bọc Đồng Từ

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Tài liệu 3 xem tại đây

Tài liệu 2 xem tại đây

Tài liệu 1 xem tại đây

Tài sản khác

image
image
Lot 49: Hoa - Hải Kiên

Giá khởi điểm : 15000000 VNĐ

image
image
Lot 48: Sen Hồ Tây - Bình Nhi

Giá khởi điểm : 30000000 VNĐ

image
image
Lot 47: Hà Nội mùa thu - Nhật Anh

Giá khởi điểm : 3000000 VNĐ

image
image
Lot 46: Nhịp thép - Phạm Gia Hưng

Giá khởi điểm : 3000000 VNĐ

ĐANG XỬ LÝ