image image
image
image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 20000000 VNĐ

Bước giá: 200000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Giá khởi điểm:

20000000 VNĐ

Mã tài sản:

Thời gian mở đăng ký:

26/03/2020 00:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

01/06/2020 13:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

0 VNĐ

Bước giá:

200000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá

Tiền đặt trước:

0 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Liên hệ: 0896610911 để xem tài sản

Thời gian xem tài sản:

Từ ngày 05-3-2020 đến 05-4-2020

Thời gian bắt đầu trả giá:

01/08/2020 08:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

10/08/2020 17:00:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Đấu giá viên: Đỗ Thị Hồng Hạnh

Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản:

Thời gian mở đăng ký: 26/03/2020 00:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 01/06/2020 13:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 20000000 VNĐ

Bước giá: 200000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá

Tiền đặt trước: 0 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Liên hệ: 0896610911 để xem tài sản

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 05-3-2020 đến 05-4-2020

Thời gian bắt đầu trả giá: 01/08/2020 08:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 10/08/2020 17:00:00

Đấu giá tranh hoạ sĩ Đặng Ngọc Bách sáng tác năm 2012

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Tài liệu 2 xem tại đây

Tài liệu 1 xem tại đây

Tài sản khác

image
image
Lot 49: Hoa - Hải Kiên

Giá khởi điểm : 15000000 VNĐ

image
image
Lot 48: Sen Hồ Tây - Bình Nhi

Giá khởi điểm : 30000000 VNĐ

image
image
Lot 47: Hà Nội mùa thu - Nhật Anh

Giá khởi điểm : 3000000 VNĐ

image
image
Lot 46: Nhịp thép - Phạm Gia Hưng

Giá khởi điểm : 3000000 VNĐ

ĐANG XỬ LÝ