image image
image

29/09/2023 14:00:00

Lô Accu hư hỏng không sử dụng đã thu hồi về kho của Viễn Thông Lầm Đồng

Giá khởi điểm : 570.000.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

Đã kết thúc

image
image

Đã kết thúc

image

Accu viễn thông đã qua sử dụng cũ, hỏng, không còn sử dụng thu hồi tại các kho của Viễn thông Hoà Bình

Giá khởi điểm : 345.116.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 08/09/2023 10:00

image

Đã kết thúc

image

Lô accu thanh lý ngành viễn thông của Viễn thông Bình Định

Giá khởi điểm : 520.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 31/08/2023 10:00

image

Đã kết thúc

Các tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất không cần dùng của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH

Giá khởi điểm : 2.500.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 24/08/2023 15:00

image

Đã hủy

Lô số 02: Tài sản là Điều hòa các loại của Viễn Thông Hưng Yên

Giá khởi điểm : 36.800.000 VNĐ

Trạng thái : Đã hủy

image

Đã kết thúc

Lô số 01: Tài sản, công cụ dụng cụ các loại của Viễn Thông Hưng Yên

Giá khởi điểm : 252.649.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 17/08/2023 11:00

image

Đã kết thúc

image

Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của VNPT Long An

Giá khởi điểm : 13.006.490.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 04/08/2023 10:00

image

Đã kết thúc