image image
image

Đã kết thúc

Tàu biển VSG PRIDE thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Container Phía Nam

Giá khởi điểm : 20.000.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 05/11/2021 10:30

image

Đã hủy

image
image

Đã hủy

image
image

Đã hủy

image
image

Đã hủy

image

Lô 1: 01 Tàu HN-0978 - COMATCE – 06 - Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM

Giá khởi điểm : 2.422.420.000 VNĐ

Trạng thái : Đã hủy

image

Đã hủy

image

Lô 2: 01 Tàu HN-0931 - COMATCE – 05 - Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM

Giá khởi điểm : 2.422.420.000 VNĐ

Trạng thái : Đã hủy

image

Đã hủy

image

Lô 3: 01 Tàu HN-0930 - COMATCE – 04 - Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM

Giá khởi điểm : 2.238.500.000 VNĐ

Trạng thái : Đã hủy

image

Đã hủy

image

Lô 1: 01 Tàu HN-0978 - COMATCE – 06 - CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM

Giá khởi điểm : 2.202.200.000 VNĐ

Trạng thái : Đã hủy

image

Đã hủy

image

Lô 2: 01 Tàu HN-0931 - COMATCE – 05 - CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM

Giá khởi điểm : 2.202.200.000 VNĐ

Trạng thái : Đã hủy

ĐANG XỬ LÝ