image image
image

Đã kết thúc

image

Quyền sở hữu Căn hộ 1801A - Tòa HH02 - Eco Lakeview, số 32, phố Đại Từ

Giá khởi điểm : 2.343.116.800 VNĐ

Trạng thái : Đang đấu giá

image

Đã kết thúc

image
image

Đã kết thúc

image

Quyền sở hữu Căn hộ 1803B - Tòa HH03 - Eco Lakeview, số 32, phố Đại Từ, Hà Nội

Giá khởi điểm : 2.370.515.500 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 22/11/2022 16:05

image

Đã kết thúc

image

Quyền sở hữu Căn hộ 1807A - Tòa HH03 - Eco Lakeview, số 32, phố Đại Từ, Hà Nội

Giá khởi điểm : 2.043.054.900 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 22/11/2022 14:50

image

Đã kết thúc

image

Quyền sở hữu Căn hộ 1806A - Tòa HH03 - Eco Lakeview, số 32, phố Đại Từ, Hà Nội

Giá khởi điểm : 1.711.748.700 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 22/11/2022 14:45

image

Đã kết thúc

image

Quyền sở hữu Căn hộ 2008B - Tòa HH03 - Eco Lakeview, số 32, phố Đại Từ, Hà Nội

Giá khởi điểm : 2.281.497.600 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 22/11/2022 16:25

image

Đã kết thúc

image

Quyền sở hữu Căn hộ 2008A - Tòa HH03 - Eco Lakeview, số 32, phố Đại Từ, Hà Nội

Giá khởi điểm : 2.328.052.800 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 22/11/2022 15:50

image

Đã kết thúc

image

Quyền sở hữu Căn hộ 2006A - Tòa HH03 - Eco Lakeview, số 32, phố Đại Từ, Hà Nội

Giá khởi điểm : 1.685.612.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 22/11/2022 15:45

image

Đã kết thúc

image

Quyền sở hữu Căn hộ 1908A - Tòa HH03 - Eco Lakeview, số 32, phố Đại Từ, Hà Nội

Giá khởi điểm : 2.353.162.100 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 22/11/2022 15:25

ĐANG XỬ LÝ