image image
image

Đã kết thúc

image

Lô thứ 1: 01 xe ô tô hiệu mitsubishi BKS 23A-002.80 - Cục QLTT Hà Giang

Giá khởi điểm : 48.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 05/08/2021 14:30

image

Đã kết thúc

image

Lô thứ 2: 01 xe ô tô hiệu mitsubishi BKS 23C-0384 - Cục QLTT Hà Giang

Giá khởi điểm : 60.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 05/08/2021 15:00

image

Đã kết thúc

image

Lô thứ 3: 01 xe ô tô hiệu mitsubishi BKS 23A-005.67 - Cục QLTT Hà Giang

Giá khởi điểm : 60.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 05/08/2021 15:30

image

Đã kết thúc

image

Lô thứ 4: 01 xe ô tô hiệu mitsubishi BKS 23C-0657 - Cục QLTT Hà Giang

Giá khởi điểm : 60.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 05/08/2021 16:00

image

Đã kết thúc

image

Lô thứ 5: 01 xe ô tô hiệu Ford BKS 23A-000.10 - Cục QLTT Hà Giang

Giá khởi điểm : 38.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 05/08/2021 16:30

image

Đã kết thúc

image

01 xe ô tô con HYUNDAI BKS: 30E-855.24 của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Giá khởi điểm : 210.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 19/08/2021 11:30

image

Đã hủy

image

01 xe ô tô con CHEVROLET BKS: 20A-307.33 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Giá khởi điểm : 640.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã hủy

image

Đã hủy

Xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Parejo - UBND huyện Lạc Thủy

Giá khởi điểm : 95.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã hủy

image

Đã kết thúc

Xe ô tô nhãn hiệu FORD ESCAPE của Thanh tra tỉnh Hoà Bình

Giá khởi điểm : 90.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 17/05/2023 10:30