Quy chế đấu giá

/files/upload/property/Quy chế-1659411368238.pdf

THÔNG TIN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Cuộc đấu giá

Tài sản thanh lý là 02 đống đất vô chủ tại Khu phố 5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lot

Lot 1

Tên tài sản

02 đống đất vô chủ tại Khu phố 5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ngày mở đăng ký

03/08/2022 08:00:00

Ngày đóng đăng ký

09/08/2022 17:00:00

Phí tham gia cuộc đấu giá

0

Phí tham gia đấu giá tài sản

500000

Tiền đặt trước

120000000

Giá khởi điểm

1208364800

Bước giá

10000000

Hình thức đấu giá

Trả giá lên và liên tục

Thời gian bắt đầu đấu giá

12/08/2022 08:30:00

Thời gian kết thúc đấu giá

12/08/2022 09:00:00

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên

Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước

Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá

Đấu giá viên: Đặng Thị Quỳnh Anh

Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-POMFA9

Thời gian mở đăng ký: 03/08/2022 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 09/08/2022 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500000 VNĐ

Giá khởi điểm: 1208364800 VNĐ

Bước giá: 10000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: bước giá

Tiền đặt trước: 120000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Khu phố 5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 03/8/2022 đến ngày 04/8/2022

Thời gian bắt đầu trả giá: 12/08/2022 08:30:00

Thời gian kết thúc trả giá: 12/08/2022 09:00:00

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóathông báo đấu giá tài sản thanh lý của UBND thị xã Bỉm Sơn (Địa chỉ: Số 28 đường Trần Phú, P.Ba Đình, TX Bỉm Sơn).

1.Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: 

Tài sản thanh lý là 02 đống đất vô chủ tại Khu phố 5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể như sau:

Đống số 1: Khối lượng khoảng 23.273,03 m3, giá trị: 930.921.200 đồng (Hiện đang tập kết tại phía Đông trường bắn Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1).

Đống số 2: Khối lượng khoảng 6.936,09 m3, giá trị: 277.443.600 đồng (Hiện đang tập kết tại giữa đường Bê tông và đường sắt vào cổng 7, Nhà máy xi măng Bỉm Sơn).

Tổng giá khởi điểm: 1.208.364.800 đồng (Một tỷ, hai trăm linh tám triệu, ba trăm sáu mươi bốn ngàn, tám trăm đồng).

Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

-Tiền đặt trước: 120.000.000 đồng /1 hồ sơ tham gia đấu giá.

   - Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/1 hồ sơ tham gia đấu giá.

            3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước:

  Thời gian tổ chức xem tài sản, giấy tờ tài sản:trong giờ hành chính từ ngày 03/8/2022 đến ngày 04/8/2022 tại Khu phố 5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày 03/8/2022 đến ngày 09/8/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

   - Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 09/8/2022 đến ngày 11/8/2022.

Điều kiện, các thức đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng chuyển vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa số TK: 224704070006789 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến (thông qua trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn).

Người trúng đấu giá:là người có giá trả hợp lệ cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm) và nhanh nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 

Thời gian trả giá: bắt đầu từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút ngày 12/8/2022.

Địa điểm: Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn.

   Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải thông báo này trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa.

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ