Hỏi & Đáp

Đăng kí tham gia đấu giá

Shopping Cart

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên.
Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước.
Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá.

THÔNG TIN TÀI SẢN

Cuộc đấu giá:
Lô cáp đồng viễn thông và Lô máy móc thiết bị viễn thông, phương tiện vận tải và một số công cụ dụng cụ của Viễn thông Hà Tĩnh
Lot:
Lot 2
Tài sản:
Lô máy móc thiết bị viễn thông, phương tiện vận tải và một số công cụ dụng cụ
Ngày mở đăng ký:
20/05/2022 08:00:00
Ngày đóng đăng ký:
30/05/2022 17:00:00
Phí tham gia cuộc đấu giá:
0
Phí tham gia đấu giá tài sản:
150000
Tiền đặt trước:
15000000
Giá khởi điểm:
81970000
Bước giá:
3000000
Hình thức đấu:
Trả giá lên và liên tục
Ngày bắt đầu đấu giá:
02/06/2022 11:00:00
Ngày kết thúc đấu giá:
02/06/2022 11:30:00

Description

Đăng nhập để xem thông tin này.

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Danh sách khách hàng không đủ điều kiện
📃Quy chế đấu giá tài sản
📃Thông báo Đấu giá tài sản

Vendor Information

  • Tên tổ chức:

  • Đấu giá viên:

  • Địa chỉ:

Description

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá
STT Id Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Huỷ trả giá

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Danh sách khách hàng không đủ điều kiện
📃Quy chế đấu giá tài sản
📃Thông báo Đấu giá tài sản

Vendor Information

ĐANG XỬ LÝ
X