Quy chế đấu giá

THÔNG TIN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Cuộc đấu giá

Quyền sử dụng đất ở 06 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Tân Ấp 2, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Lot

Lot 5

Tên tài sản

Lô số 05 - xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày mở đăng ký

03/12/2021 08:00:00

Ngày đóng đăng ký

21/12/2021 17:00:00

Phí tham gia cuộc đấu giá

0

Phí tham gia đấu giá tài sản

200000

Tiền đặt trước

85000000

Giá khởi điểm

1000000

Bước giá

20000

Hình thức đấu giá

Trả giá lên và liên tục

Thời gian bắt đầu đấu giá

24/12/2021 09:00:00

Thời gian kết thúc đấu giá

24/12/2021 10:25:00

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên

Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước

Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Đấu giá viên: Đỗ Thị Hồng Hạnh

Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-7P0GNR

Thời gian mở đăng ký: 03/12/2021 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 21/12/2021 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200000 VNĐ

Giá khởi điểm: 1000000 VNĐ/m²

Bước giá: 20000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: bước giá

Tiền đặt trước: 85000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Xương để được hướng dẫn xem thực địa

Thời gian xem tài sản: Ngày 14/12/2021; 15/12/2021 (trong giờ hành chính)

Thời gian bắt đầu trả giá: 24/12/2021 09:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 24/12/2021 10:25:00

THÔNG BÁO

Thực hiện Hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất số 09/2021/HĐĐG ngày    03/12/2021 giữa Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kiến Xương và Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở 06 lô đất (từ lô 01 đến lô 06) tại khu quy hoạch dân cư thôn Tân Ấp 2, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 211 5234.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kiến Xương. 

Địa chỉ: Khu đô thị Tấn Tiến, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

3. Loại đất, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, vị trí, số lượng, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Mục đích sử dụng: Đất làm nhà ở.

- Hình thức giao đất:Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Đấu giá quyền sử dụng đất ở 06 lô đất (từ lô 01 đến lô 06) tại khu quy hoạch dân cư thôn Tân Ấp 2, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, cụ thể:

+ Tổng số lô đất đưa ra đấu giá: 06 lô (từ lô 01 đến lô 06);

+ Tổng diện tích các lô đất đưa ra đấu giá: 2.449,8m2;

+ Vị trí các lô đất: Theo bản vẽ quy hoạch địa điểm khu dân cư tỉ lệ 1/500 được UBND huyện Kiến Xương phê duyệt tại Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 31/12/2018.

+ Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá: 

TTLô sốDiện tích (m2)Giá khởi điểm
(đồng/m2)
Bước giá
(đồng/m2)
Khoản tiền 
đặt trước
(đồng)

Tiền bán 

hồ sơ
(đồng/hồ sơ)

101440,11.500.00030.000132.000.000500.000
202441,81.500.00030.000132.000.000500.000
303343,52.500.000100.000171.000.000500.000
404349,42.500.000100.000174.000.000500.000
505428,61.000.00020.00085.000.000200.000
606446,41.000.00020.00089.000.000200.000

(Giá khởi điểm, giá trúng đấu giá đối với mỗi lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính và các khoản phí khác theo quy định của pháp luật).

4. Thời gian , địa điểm xem tài sản

- Thời gian: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Xương để được hướng dẫn xem thực địa vào ngày 14/12/2021; 15/12/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại thôn Tân Ấp 2, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Người đăng ký tham gia đấu giá tự xem hoặc không xem vị trí lô đất tham gia đấu giá phải tự chịu trách nhiệm về tình trạng đất nếu trúng đấu giá.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

5.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải đáp ứng điều kiện sau:

- Hộ gia đình, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013;

- Đối với mỗi lô đất đưa ra đấu giá, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân làm đại diện tham gia đấu giá (theo sổ hộ khẩu);

- Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định;

5.2. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

6. Hình thức và phương thức đấu giá:

6.1. Hình thức đấu giá: 

Đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt lacvietauction.vn (quy định chi tiết việc thực hiện đấu giá trực tuyến tại Quy chế đấu giá).

Người tham gia đấu giá phải tự đảm bảo về thời gian, trang thiết bị cần thiết sẵn sàng tham gia một trong hai hình thức đấu giá trên. 

6.2. Phương thức đấu giá:Phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

7.1Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

+ Trụ sở Trung tâm Hành chính công huyện Kiến Xương: Từ ngày 08/12/2021 đến hết ngày 21/12/2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ và thứ bảy, chủ nhật);

+ Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Minh Tân: Từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 21/12/2021 (trong giờ hành chính);

+ Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội: Từ ngày 03/12/2021 đến hết ngày 21/12/2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ và thứ bảy, chủ nhật);

7.2Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

+ Trụ sở Trung tâm Hành chính công huyện Kiến Xương: Từ ngày 08/12/2021 đến hết ngày 21/12/2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ và thứ bảy, chủ nhật).

+ Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội: 03/12/2021 đến hết ngày 21/12/2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ và thứ bảy, chủ nhật).

8. Thời gian, địa điểm nộp số tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 21/12/2021 đến 11 giờ 30 phút ngày 23/12/2021 (theo giờ làm việc của Ngân hàng).

- Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản sau:       

+ Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt;

+ Số tài khoản: 113002866543 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(VietinBank) - Chi nhánh Thái Bình - PGD Kiến Xương;

+ Nội dung: “Họ tên người tham gia đấu giá” “số CMT/CCCD” nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất Lô........ tại xã Minh Tân.

  Ví Dụ: Nguyễn Văn A 151509363 nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất Lô 01 tại xã Minh Tân.

- Trong trường hợp đến 11 giờ 30 phút ngày 23/12/2021 số tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá không báo Có vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt thì người đó không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá:

- Thời gian mở cuộc đấu giá: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 24/12/2021.

- Địa điểm: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn.

10. Thời gian, địa điểm trả lại tiền đặt trước:

- Thời gian nhận lại tiền đặt trước: Những khách hàng không trúng đấu giá, không vi phạm quy chế nhận lại tiền đặt trước vào ngày 29/12/2021.

- Địa điểm: Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình - PGD Kiến Xương hoặc qua số tài khoản khách hàng cung cấp.

(Khi đi nhận tiền người tham gia đấu giá phải mang theo giấy nộp tiền đặt trước và chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hợp lệ).

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt – 0243.211.5234 hoặc 0867.523.488.

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ/m²) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ