Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Vật tư, công cụ bán thanh lý của VNPT Thái Nguyên năm 2022

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001514

  Đấu giá viên: Đoàn Xuyên Sơn

  Thời gian bắt đầu:  22/08/2022 10:00:00

  Thời gian kết thúc: 22/08/2022 11:00:00

  Số lượng tài sản: 2

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Lô 2: Vật tư, công cụ bán theo kg phế liệu của VNPT Thái Nguyên năm 2022

  Lot: Lot 2
  Chủ TS: VNPT Thái Nguyên
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 9300 VNĐ
 • Lô 1: Vật tư, công cụ bán trọn gói của VNPT Thái Nguyên thanh lý năm 2022

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: VNPT Thái Nguyên
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 147103000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X