Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Khu E2 mở rộng (GDD2-PK2) KDC Nam Cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001512

  Đấu giá viên: Đinh Minh Quỳnh

  Thời gian bắt đầu:  26/08/2022 08:30:00

  Thời gian kết thúc: 26/08/2022 09:30:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã bị hủy

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Khu E2 mở rộng KDC Nam Cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)
  Đã hủy
  Giá khởi điểm: 3800000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X