Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Hàng tiêu dùng các loại (kí hiệu là Lô hàng thứ 44) là tang vật vi phạm hành chính bị tịch

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001481

  Đấu giá viên: Nguyễn Thuỳ Giang

  Thời gian bắt đầu:  24/06/2022 09:30:00

  Thời gian kết thúc: 24/06/2022 10:20:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã bị hủy

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Hàng tiêu dùng các loại (kí hiệu là Lô hàng thứ 44) là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Cục Điều tra chống buôn lậu
  Đã hủy
  Giá khởi điểm: 693031114 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X